Artykuły powiązane

Podczas dzisiejszej konferencji prasowej Minister Zdrowia Adam Niedzielski odniósł się do planowanego znoszenia obostrzeń m.in. w branży weselnej.

- Bardzo wyraźnie chciałbym powiedzieć w imieniu pana premiera i całego rządu, że nastawienie rządu co do obostrzeń i regulacji zdecydowanie się zmienia. To znaczy, mamy teraz sytuację, w której część społeczeństwa jest już zaszczepiona, badania serologiczne pokazują, że mniej więcej 20-25 procent społeczeństwa ma już przeciwciała, więc te nasze decyzje dotyczące luzowania obostrzeń będą na pewno odważniejsze – mówił Minister Zdrowia.

- Przewidujemy, że na przełomie marca i kwietnia ta fala powinna osiągnąć swoje apogeum, a potem procesy pandemiczne powinny słabnąć, co nakłada się na ten okres wielkanocny. I rzeczywiście jest taki scenariusz analizowany, że w przypadku jeżeli byśmy po świętach mieli już to apogeum zachorowań za sobą, to będziemy przywracali wszystkie te sektory, branże, które były do tej pory dotknięte obostrzeniami, oczywiście taką techniką delikatnych kroków, czyli nie od razu na przykład wesele na 50 osób, tylko wprowadzając pewne ostrożniejsze limity - podkreślił Adam Niedzielski

- Ale generalnie, jeżeli chodzi o perspektywę poświąteczną, to tutaj jesteśmy nastawieni - z tym zastrzeżeniem, że będziemy mieli za sobą szczyt zachorowań - żeby podejmować odważne decyzje luzujące.

Póki co pozostaje nam obserwowanie bieżącej sytuacji i czekanie do początku kwietnia.